ΥπηρεσΙες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ολοκληρωμένος καθαρισμός δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων με σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Καθαρισμός και διαχείριση πόρων σε περιπτώσεις διαρροής επικινδύνων υλικών

Εταιρεια

Από το όραμα για την καταπολέμηση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής σε μία υπεύθυνη εταιρεία.
Η WOS – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ είναι μία εταιρεία σύγχρονων προδιαγραφών που δραστηριοποιείται στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Σκοπός της είναι κάθε εργασία που αναλαμβάνει και ολοκληρώνει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ΈΝΩΣΗΣ. Εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους παρέχει με απόλυτα φιλικό και άμεσο προς το περιβάλλον τρόπο ,λύσεις στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων στις βιομηχανίες.

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας

ΑΞΙΕΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον τους πελάτες και τους ανθρώπους της

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Παροχή άμεσων και βέλτιστων λύσεων σε κάθε πρόβλημα του πελάτη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δέσμευση για συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών που πληρούν τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

H πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων εξασφαλίζει τη ποιότητα των υπηρεσιών μας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες  με γνώμονα τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λαμβάνουμε πάντα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε κάθε κίνηση μας να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια

Πελατολογιο

Η WOS με τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία της με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στη συλλογή και επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων, αποδεικνύει τις δυνατότητες και τη πραγματική συμβολή της στη προστασία του περιβάλλοντος.

Όλοι οι πελάτες εξυπηρετούνται σύμφωνα με τις ξεχωριστές τους ανάγκες, πρώτα γίνεται αξιολόγηση στη συνέχεια μελέτη και στο τέλος παρουσιάζεται η προτεινόμενη λύση.  Εξυπηρετούμε ολοκληρωμένα και με ασφάλεια δίνοντας έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια φροντίζοντας πάντα να παραμένουμε εντός των χρονικών ορίων και νομικών πλαισίων. 

ΔΕΗ Α.Ε, ΕΛΒΑΛ Α.Ε, ΒΕΑΛ Α.Ε, ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, FITCO A.E, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε, ΙΜΑΣ Α.Ε, ΜΑΪΛΗΣ Α.Ε, ΣΥΡΜΑ Α.Ε, ΜΕΤΚΑ, CROWN HELLAS CAN, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Σύναψη συμφωνιών με φορείς διαχείρισης λιμανιών για τη παραλαβή επικινδύνων αποβλήτων

Scroll to Top