ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Η WOS με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων εξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών εδάφους και υδάτων. Η ανταπόκριση περιλαμβάνει τεχνολογική αξιολόγηση του εξοπλισμού και των διαδικασιών για τον καθαρισμό των περιοχών και τα πρωτόκολλα για την ανίχνευση, την παρακολούθηση, τον περιορισμό και την εξάλειψη της μόλυνσης.
Scroll to Top