ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η WOS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον καθαρισμό δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων. Διαθέτοντας ειδικό εξοπλισμό, γίνεται άντληση των υγρών και αντλήσιμων πετρελαιοειδών καταλοίπων της δεξαμενής αλλά και συσκευασία των μη αντλήσιμων στερεών υλικών σε UN συσκεασίες.

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, προσφέρονται και υπηρεσίες ολικού καθαρισμού των δεξαμενών με τη χρήση κατάλληλων χημικών, έκπλυση των τοιχωμάτων της δεξαμενής και διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν. Σε συνεργασία με πιστοποιημένες εταιρείες δίνεται και η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού Gas Free.

Scroll to Top