Εταιρεια

Η WOS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε με έδρα της  τη ΒΙ.ΠΕ Πατρών δραστηριοποιείται στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων καλύπτοντας των σύνολο των εργασιών συλλογής –μεταφοράς – αποθήκευσης – αξιοποίησης και τελικής διάθεσης .

 Με εμπειρία άνω των 20 ετών στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων , η εταιρεία μας καλύπτει το σύνολο των αναγκών που προκύπτουν στη βαριά βιομηχανία, ναυτιλία, εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών και λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων ,με στόχο πάντα την ασφαλή περιβαλλοντική διαχείριση.

Η WOS έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθιστώντας την βασικό πυλώνα στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος.

Με κύριο γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον η WOS είναι στελεχωμένη με  έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό  το οποίο εγγυάται την ασφαλή και άριστη επίτευξη υπηρεσιών.    

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την πραγματοποίηση συνολικά της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων , η WOS από πλευράς υποδομών καλύπτει μια έκταση 8.000 m2 ,με κτηριακές εγκαταστάσεις 1.500 μ2 και δεξαμενές αποθηκευτικής ικανότητας 1.500 τόνων. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την αξιοποίηση των αποβλήτων είναι 48 t/d, ενώ η αποθηκευτική ικανότητα σε συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα 520 τόνων.

Η WOS διαθέτοντας επίσης ιδιόκτητα οχήματα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της , καθώς και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό , είναι σε θέση να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες εκκινώντας από την οργάνωση της συλλογής των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού, εως και τη τελική διάθεση/αξιοποίηση , σε χρόνους που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας, με άρτιο τεχνικά και ασφαλή περιβαλλοντικό τρόπο, σε λογικό κόστος.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14.001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία κατά το πρότυπο ELOT 1801:2008/OHSAS 1801:2007 .

ΟΡΑΜΑ

Οραματιζόμενοι ένα βιώσιμο μέλλον, στόχος της εταιρείας μας είναι τόσο η αποτροπή όσο και η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 Με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων οι υπηρεσίες μας ιεραρχούνται  σύμφωνα με το πρότυπο

 • Πρόληψη
 • Επαναχρησιμοποίηση
 • Ανακύκλωση
 • Ανάκτηση
 • Τελική διάθεση

Όραμα της  WOS είναι τα απόβλητα να αποτελούν εναλλακτικές πρώτες ύλες και να αντιμετωπίζονται ως νέοι πόροι. Αυτό θα συμβάλλει σημαντικά  στη μείωση της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μία περισσότερο βιώσιμη διαχείριση υλικών.

 Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας του ανθρώπου καθώς και η μείωση της ανεξέλεγκτης εξάντλησης φυσικών πόρων με μία πιο συνετή ,αποδοτική και ορθολογική χρήση τους.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για την εταιρεία μας αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας και των ενεργειών μας.  Με απόλυτο σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε με καινοτόμο πνεύμα, σαφείς και αυστηρούς κανόνες  λειτουργίας καθώς και ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς όφελος της κοινότητας στην οποία ζούμε. Κάθε ενέργειά μας έχει σχεδιαστεί και συμμορφώνεται πάντα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές ποιότητας .
Σε κάθε ενέργειά μας στόχος και δέσμευση για εμάς είναι τα παρακάτω:

 • Η ελαχιστοποίηση και αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
 • Η διασφάλιση και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων μας
 • Η δημιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος ,στο οποίο υπάρχει αμφίδρομη και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας
 • Μέσα από δράσεις στην εκπαίδευση, στην υγεία και στη περίθαλψη ,συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Οι εργαζόμενοί μας και η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικά προγράμματα
 • Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας με τη προώθηση ασφαλών υπηρεσιών
 • Εξηγούμε στους πελάτες μας πως θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Με αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεχή διάλογο με τους τοπικούς φορείς συμβάλλουμε στην ανεύρεση λύσεων προς κοινό όφελος
 • Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να εφαρμόζουν κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης
 • Οι συνεργασίες μας πραγματοποιούνται πάντα με επιχειρήσεις και προμηθευτές που τηρούν κοινά πρότυπα σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τη προστασία του περιβάλλοντος
 • Αποσκοπούμε σε ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα παιδιά και τις επόμενες γενεές

Ως κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία η WOS δεσμεύεται σε ότι αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών της, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τη προστασία του περιβάλλοντος.

Scroll to Top